11. září 2020 Praha

V4 Family Conference
V4 podporuje rodinu.

Pár vět na úvod

Nejvýznamnější prorodinná konference za posledních několik let

Visegradská čtyřka podporuje rodinu. To je hlavním poselstvím této konference. Na konferenci vystoupí ministři, ekonomové, demografové, sociologové a zástupci neziskového sektoru, kteří budou prezentovat a reflektovat současná opatření na podporu rodin a porodnosti. Je třeba sdílet dobrou praxi.

kde

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, Sněmovní 1, Praha 118 26 Praha

kdy

11. září 2020
pátek

Na akci vystoupí například maďarská ministryně rodiny a mládeže Katalin Novák, slovenský ministr práce a sociálních věcí Milan Krajniak, experti, akademici i zástupci neziskového sektoru.

V4 Family Conference

Program konference

7.50 – 8.20

 

8.20 – 8.30

 

8.30 – 8.50

Registrace

 

Úvodní slovo

Aleš Juchelka | Poslanec PČR, Předseda Stálé komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny

Projev premiéra ČR

Andrej Babiš | Předseda vlády České republiky

8.50 – 11.40

 

8.50 – 9.20

 

 

9.20 – 09.40

 

 

09.45 – 10.00

 

10.00 – 10.20

 

 

10.20 – 10.40

 

 

10.50 – 11.40

1. Blok – Prorodinné opatření exekutivy: V4 úspěchy a vize

 

Od program 500+ k výdajů ve výši 4 % HDP na prorodinná opatření

Marlena Maląg| Ministryně rodiny, práce a sociálních věcí Polské republiky | Barbara Socha | Vládní zmocněnkyně polské vlády pro demografii

Maďarských 7 pravidel pro větší rodiny

Katalin Novak | Státní tajemnice pro rodinu a mládež Maďarské republiky

Coffee break

 

Zvyšování rodičovského příspěvku až po rozšiřování nabídky péče pro malé děti

Jana Maláčová | Ministryně práce a sociálních věcí České republiky – zastoupena náměstkyní Kateřinou Jirkovou

Zvýšení rodičovského příspěvku a zdvojnásobení daňové slevy na dítě

Milan Krajniak | Ministr práce, sociálních věcí a rodiny Slovenské republiky

 

Diskuse
Moderátorka: Ludmila Hojková 

11.40 – 12.30

 

 

12.00 – 12.20

Oděd

(Sněmovní 1 – foyer)

 

Tisková konference – představení projektu V4 Family
Sněmovní 4 (zástupci neziskových organizací)

12.30 – 17.00

 

12.30 – 14.00

 

 

 

 

14.00 – 14.20

 

14.30 – 16.00

 

 

 

 

16.00 – 17.00

 

 

17.00

2. Blok – Vládní opatření: reflexe a zhodnocení

(Sněmovní 1 – conference room no. 205)

1. Panelová diskuse  Sociologie a demografie

„Rodina jako základní stavební jednotka společnosti v měnícím se světě“

Moderátor: Mgr. Václav Dvorský

prof. Piotr Szukalski | University of Łódź | prof. Zsolt Spéder | Hungarian Demographic Research Institute | prof. Dana Hamplová | Institute of Sociology of the Czech Academy of Sciences | RNDr. Branislav Šprocha | Demographic Research Centre at the Slovak Institute of Informatics and Statistics

Coffee Break

2. Panelová diskuse: Ekonomie

“Prorodinné opatření jako investice do budoucnosti nebo jako chudinská dávka?”

Moderátor: Dott. Jakub Kvapilík

prof. Marek Kośny | Wroclaw University of Economics | Dr. Balázs Molnár | KINNCS |  doc. Vladimír Palko | Pan-European University |

3. Panelová diskuse: Pohledem neziskového sektoru z terénu

Irena Jesmanowicz| 3Plus | Joó Kinga | NOE | Andrej Buriánek | Akadémia Rodiny | Jan Gregor |ALIPRO |

Closing remarks

V4 Family Conference

Vystupující

Andrej Babiš

Předseda vlády České republiky

Marlena Maląg

Ministryně rodiny, práce a sociálních věcí Polské republiky

Katalin Novak

Státní tajemnice pro rodinu a mládež Maďarské republiky

Milan Krajniak

Ministr práce, sociálních věcí a rodiny Slovenské republiky

Jana Maláčová

Ministryně práce a sociálních věcí České republiky

Aleš Juchelka

Poslanec PČR

prof. Dana Hamplová

Institute of Sociology

Dr. Balázs Molnár

Mária Kopp Institute

Jan Gregor

ALIPRO

Andrej Burianek

Združenie pre rozvoj rodiny

Joó Kinga

NOE

prof. Marek Kośny

Wroclaw University of Economics

RNDr. Branislav Šprocha

Demographic Research Centre

Dott. Jakub Kvapilík

Moderátor

prof. Piotr Szukalski

University of Łódź

doc. Vladimir Palko

Pan-European University

prof. Zsolt Speder

Hungarian Demographic Research Institute

Místo konference

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, Sněmovní 1, 118 26 Praha 1 – Malá Strana

Konference se uskuteční v prostorách Poslanecké sněmovny. Pro vstup na konferenci je nutné potvrzení registrace a platný občanský průkaz nebo cestovní pas. Bez těchto identifikačních údajů nemůžete být vpuštěni.

Organizátoři

Konferenci spolupořádají předseda Stálé komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Aleš Juchelka společně se zapsaným spolkem Aliance pro rodinu.

Aleš Juchelka svůj poslanecký mandát zahájil v roce 2017, je členem poslaneckého klubu ANO 2011. Díky svým předchozím pracovním zkušenostem z médii působí jako místopředseda Volebního výboru Poslanecké sněmovny. Dlouhodobě se zabývá podporou rodiny a pomoci rodičům s hendikepovanými dětmi, i proto je taktéž členem Výboru pro sociální politiku.

Aliance pro rodinu je zapsaný spolek, který vznikl již na konci 90. let. Jeho cílem je dosáhnout společenské, kulturní, sociální a legislativní podpory a respektu pro rodinu, posilovat ekonomickou a sociální autonomii rodiny a tím mezigenerační solidaritu a soudržnost rodinných vazeb.

Nad V4 Family Conference převzali záštity

V4 family conference podporují

Organizátoři

V4 Family Conference

Registrujte se již dnes!

Kapacita sálu je omezena, proto doporučujeme se co nejdříve registrovat.